Bewindvoering

Bewindvoering, ook wel beschermingsbewind genoemd,  is bedoeld voor volwassenen die al dan niet van tijdelijke aard om verschillende redenen niet of moeilijk in staat zijn hun financiën op een goede manier zelfstandig te beheren.

Beschermingsbewind wordt altijd uitgesproken door de kantonrechter. Wanneer de bewindvoerder alle benodigde gegevens van u heeft ontvangen, wordt uw aanvraag ingediend bij de rechtbank. U krijgt dan van de rechtbank een uitnodiging voor een zitting. Tijdens deze zitting wordt het bewind uitgesproken waarbij ook de bewindvoerder, indien mogelijk, aanwezig zal zijn.

Na de uitspraak brengt de bewindvoerder uw administratie op orde en draagt zorg voor een goede balans tussen inkomsten en uitgaven door middel van een budgetplan. Dit budgetplan wordt vervolgens met u besproken.
De bewindvoerder regelt onder andere de volgende zaken voor u: 

  • Het aanvragen van een uitkering
  • Het aanvragen van huurtoeslag en zorgtoeslag
  • Het aanvragen van eventuele kwijtscheldingen
  • Het afsluiten van noodzakelijke verzekeringen
  • Verzorgt de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting (box 1)
  • Onderhoudt de contacten met diverse instanties
  • Betaalt uw vaste lasten volgens het persoonlijk budgetplan
  • Legt jaarlijks verantwoording af aan de rechtbank

 

Reacties zijn gesloten.