Bewindvoering

Beschermingsbewind is er voor mensen die door omstandigheden hun geldzaken niet (meer) zelf kunnen regelen. Het kan zijn dat er bescherming nodig is tegen derden en/of er zijn schulden die problematisch zijn en zonder hulp niet kunnen worden opgelost. Je krijgt niet zomaar met beschermingsbewind te maken; het is een maatregel waar alleen de rechter toestemming voor kan geven. Daarvoor wordt er door u een verzoekschrift ingediend.

Een bewindvoerder is iemand die al je financiële zaken regelt. De bewindvoerder draagt een grote verantwoordelijkheid. Zij beheert namelijk het geld van een ander. Daarom wordt een bewindvoerder benoemt door de rechter. De rechter controleert jaarlijks de professioneel bewindvoerder.

De bewindvoerder regelt onder andere de volgende zaken voor u:

  • Het aanvragen van een uitkering
  • Het aanvragen van huurtoeslag en zorgtoeslag
  • Het aanvragen van eventuele kwijtscheldingen
  • Het afsluiten van noodzakelijke verzekeringen
  • Verzorgt de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting (box 1)
  • Onderhoudt de contacten met diverse instanties
  • Betaalt uw vaste lasten volgens het persoonlijk budgetplan
  • Legt jaarlijks verantwoording af aan de rechtbank

Beschermingsbewind

Deze vorm van bewind wordt over het algemeen uitgesproken voor onbepaalde tijd door de kantonrechter. Dit betekent niet dat men de financiën nooit meer zelf kan gaan beheren. Indien de financiën weer zelf beheerd kunnen worden dan kan aan de kantonrechter gevraagd worden om het bewind te beëindigen. De kantonrechter zal beoordelen of de oorzaken die aanleiding hebben gegeven tot de onderbewindstelling nog bestaan. Indien dit niet meer het geval is kan het bewind pas worden opgeheven.

Schuldenbewind

Deze vorm van bewind is in principe hetzelfde als beschermingsbewind. Het verschil is de grondslag waarop het bewind wordt uitgesproken. Bij beschermingsbewind wordt het bewind uitgesproken vanwege een medische indicatie terwijl bij schuldenbewind het hebben van een problematische schuldsituatie de grondslag is. Daarnaast wordt het schuldenbewind ingeschreven in het Curatele- en Bewind register. Dit is een openbaar register en dient om u te beschermen tegen derden. Het geeft de bewindvoerder de mogelijkheid overeenkomsten die u in de toekomst aangaat te vernietigen. Schuldenbewind duurt in het beginsel maximaal 5 jaar.

© Volta Bewindvoering - 2024

Website door Another Concept