Voor zorgverleners

Als bewindvoerder werken we graag samen met de betrokken hulpverlener/begeleider van een cliënt. Veelal doet u de aanmelding en ondersteunt u de aanvraag onderbewindstelling.

We vinden het prettig als u bij de eerste afspraak met de cliënt aanwezig kunt zijn. Ter voorbereiding van de aanvraag onderbewindstelling kunt u samen met de cliënt de financiële papieren verzamelen, zodat wij na de uitspraak onderbewindstelling, snel kunnen starten. Vanuit de Rechtbank wordt het gewaardeerd als u een ondersteunend verslag toevoegt aan het verzoekschrift.

Als het voor uw cliënt niet mogelijk is om rechtstreeks met ons te communiceren, kunt u als contactpersoon fungeren. In sommige situaties levert het contact met een bewindvoerder onnodige spanning of stress op. Indien gewenst onderhouden we contact met u zodat we gezamenlijk en ieder in onze eigen rol de zaken kunnen waarnemen.

Meer informatie of vragen? U mag ons altijd bellen of stuur een e-mail naar info@voltabewindvoering.nl

Ook kunt u contact opnemen door middel van het contactformulier.

© Volta Bewindvoering - 2023

Website door Another Concept